SANAT
 

Mimarlık serüvenini her zaman bir SANAT olarak değerlendirdik. Resimler de sanata başka bir bakış açımdı ve her zaman içimde yaşattığım bir sır gibiydi. 2008 yılında yaşamda hissettiklerimi, renklerimi resimlerde yaşatmaya başladım. Ümit Nalbantoğlu ile çalışmak ise bizim için önemli bir fırsat oldu. Şimdi ise resim huzur bulmak, üretmek, duygularımı tuvale yansıtarak, yaşamı hissetmek anlamına geliyor. 2010 yılındaki İLK İZLENİMLER sergimiz amatör bir ruhla yaptığım resimleri sevdiklerimizle buluşturdu… Aşağıdaki bölümümüzde benim ve kızım Bengisu'nun yapmış olduğu resimlere ulaşabilirsiniz.
 

Başak Yalçınkaya'nın Resim Galerisi

Bengisu Alkan'ın Resim Galerisi


Resmin Öyküsü...

Resmi anlatmak, genel bir dünya görüşü içinde, katı kuralları ve doğruları olmadan yapılabilir mi?

Belki resim yapmak için önce bir duygu gerekiyor. Mutluluğun da, hüznün de resmi insanda inanılmaz duygular uyandırabilir. Elbette belli teknikler uygulanmalı ve bir üslup sıcaklığı sağlanmalıdır. Ama her resmin her insanda farklı etkiler yaratacağı unutulmamalıdır. Aynı esere bakan iki insan çok farklı algı geliştirebilir.
 

Zaman içinde her eser, tarihsel süreç içinde ele alınıp değerlendirilmiş, beğeninin geçirdiği evrim elle tutulur bir somutlukla eserlere yansımıştır. Böylece insanların beğenisi, sanat yapıtlarında, bu yapıtların yaratıldığı yer ve zamanın koşullarına göre somutlaşmıştır. Belki de akımlar, dönemler bu şekilde farklılaşmıştır.

Bugün ise tüm zamanların kuralları, beğeni anlayışı, soyut – somut arasındaki geçişler yıkılmış durumda. Bence artık güzellik, eserlerin beğenisi tamamen insanda eserin yarattığı duygu ile özdeş hale geldi.
 

Sanatın bambaşka ve büyüleyici dünyası ile tanışmak isteyen herkes kendini ifade etmek için bir araç bulabilmelidir. Bu resimle olabileceği gibi heykelle veya yazılmış satırlarda da karşımıza çıkabilir. Sanat yapan herkes için değişik olma dürtüsü, en derin öğe olmasa da, daima var olan bir dürtüdür. Her sanatçı kendinden önceki kuşağı aştığını duyumsamak ister. Belki de yüzyıllar boyu süren sanatsal gelişimin sebebi de bu olmuştur.
 

Bir manzara evimizi anımsatabilir, bir portre ise bir dostu. Bir çoğu gerçeklikte görmek istediklerini görmek ister resimlerde... Oysa resim daima bir duyguyu, bir rengi, hatta yaşanmışlıkları yansıtabilir.

Daima duyguların renginde buluşmak dileğiyle...
 

Başak Yalçınkaya
Mimar